Over Karin

Jarenlang heb ik in de reguliere zorgsector en het bedrijfsleven gewerkt. Ik zag dat er veel meer belangen spelen dan de patiënt/de klant/de cliënt. Dat stuitte mij (nog steeds) tegen de borst. Ik wilde weer terug naar de mens, zoals ooit mijn intentie was toen ik in de zorgsector begon. Ik wilde weer helpen om de mens tegenover mij beter te laten voelen. In de homeopathie vond ik de manier waarop ik dat kon doen. Dat vergde wel een hele omslag in het denken over ziekte en gezondheid, bemerkte ik tijdens mijn studie. Het betekende dat ik oude vastgeroeste denk-patronen moest loslaten om de homeopathie te kunnen begrijpen. Toch wist ik dat dit was wat ik wilde doen. Want het gaat om de mens! Die is belangrijk en staat centraal; niet de klacht die iemand heeft.
 

Tijdens die opleiding en ook ervoor al, had ik zelf ervaren dat oude gewoonten, denkpatronen, middelen en de manier van in een relatie staan (relatie-breed: familie, werk, vriendschappen, partner) beklemmend kunnen aanvoelen en je ontwikkeling  kunnen tegen houden. Ik heb zelf diverse methoden en ont-wikkel-tools, coaches en therapeuten mogen ‘gebruiken’ in mijn eigen ontwikkel proces om tot mijn kracht te komen. Daarnaast ook de theoretische kennis kunnen opdoen tijdens de opleiding tot therapeut en coach. Een proces wat nog steeds doorgaat!
Naast het volgen van de bijscholingen voor de diverse beroepsverenigingen, volg ik momenteel een opleiding tot ‘professioneel senior coach’, om mij verder te specialiseren in het coachingsvak. Als therapeut en stoppen met roken coach merk ik dat er meer nodig is, dan wat ik vanuit dat vakgebied kan bieden: namelijk inzicht krijgen in en vergroten van je eigen kwaliteiten.
De kracht van binnenuit gebruiken, dat is wat ik graag wil doorgeven aan mijn klanten en patiënten: zowel als homeopaat als ook als coach.

Wat drijft/beweegt mij
Ik ben er van overtuigd, dat als jij je eigen kracht gebruikt en je kwaliteiten inzet, dat je veel beïnvloedende factoren van buitenaf kunt hanteren. Je eigen kracht gebruiken betekent groeien in de zin van ontwikkelen. Ont-wikkelen zie ik als een proces waarbij je je eerst bevrijdt van wikkels, waardoor je vervolgens ruimte en gelegenheid schept voor groei en verdere ontwikkeling. Dit proces vergt wel inzicht en een eerlijke blik naar jezelf en je gedrag én de bereidheid tot verandering.
Wat ik wil bereiken in mijn werk, is dat mijn patiënt, mijn coachee het leven als plezierig ervaart.
Ik ben tevreden als de ander zegt: “ik sta in mijn kracht!”.

T: 0475-85 49 09      M: 06-129 53 894