Wat onderscheidt een Klassiek Homeopaat

Een klassiek homeopaat heeft een gedegen kennis van de anatomie, de fysiologie en de pathologie (ziekteleer): medische basiskennis op HBO-niveau.  Dit is nodig om de ernst en het verloop van de klachten goed in te kunnen schatten. indien ik de klachten niet vertrouw, zal ik u doorverwijzen naar de reguliere gezondheidszorg (huisarts of behandelend specialist). bij de diplomering heb ik de eed van hippocrates afgelegd, zoals ook een arts gedaan heeft.  Hierin verplicht ik mij me te houden aan bepaalde beroepsregels. 

1ste consult (ongeveer 1 1/2 uur)

Incl. het uitwerken van het consult en het bepalen van het middel

€ 90,00

Vervolgconsult (ongeveer 45 - 60 minuten)

Incl. het uitwerken van het consult en het bepalen hoe verder te gaan met het middel

€ 65,00

Acuut of kort consult (ongeveer 30 minuten)

Bij acute situaties, in geval van een ongeluk of bijv. bij hooikoorts.

€ 45,00

Vergoeding

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Klassieke Homeopaten (NVHK). De NVKH (www.nvkh.nl) stelt hoge eisen aangaaande opleiding, nascholing en waarneming. ook het klachten- en tuchtrechtprocedure (KAB: www.kab-klachten.nl) die i.s.m. de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) tot stand gekomen is, maakt deel uit van deze eisen. Tevens ben ik Registertherapeut BCZ®. Hierdoor worden mijn homeopathische consulten door de meeste verzekeraars vergoed. Vergoeding vindt plaats vanuit het aanvullend pakket. Voor een overzicht van verzekeraars die de bij de NVKH aangesloten therapeuten vergoeden, volg je deze link. Ter informatie: de vergoeding van een homeopathische behandeling gaat NIET TEN KOSTE van de verplichte jaarlijkse eigen bijdrage.

NVKH: 07-1838
RBCZ 170298
AGB code praktijk 24-51357
AGB code paramedisch natuurgeneeskundig therapeut  900450

T: 0475-85 49 09      M: 06-129 53 894