Wat onderscheidt een Klassiek Homeopaat

Een klassiek homeopaat heeft een gedegen kennis van de anatomie, de fysiologie en de pathologie (ziekteleer): medische basiskennis op HBO-niveau.  Dit is nodig om de ernst en het verloop van de klachten goed in te kunnen schatten. indien ik de klachten niet vertrouw, zal ik u doorverwijzen naar de reguliere gezondheidszorg (huisarts of behandelend specialist). bij de diplomering heb ik de eed van hippocrates afgelegd, zoals ook een arts gedaan heeft.  Hierin verplicht ik mij me te houden aan bepaalde beroepsregels. 

Klassieke Homeopathie

1ste consult (ongeveer 1 1/2 uur)

Incl. het uitwerken van het consult en het bepalen van het middel

€ 90,00

Vervolgconsult (ongeveer 45 - 60 minuten)

Incl. het uitwerken van het consult en het bepalen hoe verder te gaan met het middel

€ 65,00

Acuut of kort consult (ongeveer 30 minuten)

Bij acute situaties, in geval van een ongeluk of bijv. bij hooikoorts.

€ 45,00

Coaching / TMA analyse

Voor de komende 6 maanden geldt een start-aanbod:
6 consulten voor totaalprijs van €375,-

  • intake: wat is je hulpvraag;
  • 1st consult: onderzoeken naar waar het echt om gaat, wat is echt de (be)last(ing);
  • 2e consult: waar wil je naar toe en wat heb je daarvoor nodig/hoe kun je dat bereiken;
  • 3e consult: het veranderingsproces/helingsfase;
  • 4e consult: en nu verder…
  • afsluiting na 6 weken/evaluatie

Binnen dit startaanbod betaal je voor de TMA test binnen het coachingsprogramma aanvullend € 375,-, inclusief nabespreking (is voor de helft van de prijs).

Een losse TMA test inclusief voorgesprek en nabespreking kost €575,-
Als natuurgeneeskundig therapeut ben ik aangesloten bij de BATC en kunnen mijn diensten deels vergoed worden door zorgverzekeraars vanuit het aanvullende pakket “Alternatieve geneeswijze”. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt.

Voor zakelijke tarieven van de coachingsprogramma’s en TMA testen kunt u geheel vrijblijvend contact met mij opnemen.

Thermografie

Nadere informatie over deze dienst volgt zo spoedig mogelijk: deze dienst is nog in ontwikkeling.

Stoppen met roken

Een Prostop laserbehandeling

inclusief een gratis nabehandeling binnen 6 maanden.l

€ 225,00

Extra behandeling

(prijsbepaling januari 2019) 

€ 70,00

Als natuurgeneeskundig therapeut ben ik aangesloten bij de BATC en kunnen mijn diensten deels vergoed worden door zorgverzekeraars vanuit het aanvullende pakket “Alternatieve geneeswijze”. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt. Voor de kosten van een Medipro stoppen met roken traject verwijs ik naar de organisatie: www.medipro.nl, tel 088 - 7867799.

Vergoeding

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Klassieke Homeopaten (NVHK). De NVKH (www.nvkh.nl) stelt hoge eisen aangaaande opleiding, nascholing en waarneming. ook het klachten- en tuchtrechtprocedure (KAB: www.kab-klachten.nl) die i.s.m. de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) tot stand gekomen is, maakt deel uit van deze eisen. Tevens ben ik Registertherapeut BCZ®. Hierdoor worden mijn homeopathische consulten door de meeste verzekeraars vergoed. Vergoeding vindt plaats vanuit het aanvullend pakket. Voor een overzicht van verzekeraars die de bij de NVKH aangesloten therapeuten vergoeden, volg je deze link. Ter informatie: de vergoeding van een homeopathische behandeling gaat NIET TEN KOSTE van de verplichte jaarlijkse eigen bijdrage.

NVKH: 07-1838
RBCZ 170298
AGB code praktijk 24-51357
AGB code paramedisch natuurgeneeskundig therapeut  900450

T: 0475-85 49 09      M: 06-129 53 894