Klassieke Homeopathie

De homeopathische geneeskunst werkt zacht, snel en duurzaam. de basis van een homeopathisch middel komt van planten, dieren of mineralen

Homeopathie kan ingezet worden bij iedere klacht, op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Je kunt denken aan chronische klachten als hormonale klachten, maag- en darmklachten, slaapproblemen, chronische vermoeidheid, reuma, allergie, eczeem maar ook aan depressie, angsten, gedragsproblemen, na een trauma en aanhoudend verdriet. Bij zwangerschap kan homeopathie ingezet worden, zonder dat het je babytje schaadt en ook bij (dreigende) complicaties rondom de bevalling en voor je pasgeboren kindje. In acute situaties kan homeopathie ondersteuning betekenen bij een ongeval, na een operatie, bij een wespensteek, heimwee, examenvrees of hooikoorts.

Wat mag je van homeopathie verwachten? 
In de meeste gevallen kan homeopathie de ziekteprocessen herstellen, waardoor alle klachten uiteindelijk kunnen verdwijnen.
Homeopathie is echter geen wondermiddel; als een ziekteproces onherstelbaar is, dan kan een homeopathisch middel dat niet oplossen. In die situaties kunnen we wel  de pijn verminderen, de bijwerkingen van reguliere medicatie afzwakken, de voortgang van het ziekteproces vertragen en de levenskwaliteit verbeteren. 

Coaching: in je kracht

Coachen is begeleiden van een proces, waarin gedragsverandering bij iemand leidt tot het vergroten van zelfbewustzijn en persoonlijke groei, waardoor je zelfvertrouwen groeit.

Daarbij kun je je verdiepen in je eigen kwaliteiten en ontdekken welke kwaliteiten jij wilt ontwikkelen en gebruiken. Dit alles leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven, ofwel je plezier in het leven vergroten. Bij coachen ben jij zelf verantwoordelijk voor de stappen die je wel of niet neemt!

In welke situaties kan coaching je helpen?

  • als je iedere keer in dezelfde situatie vast komt te zitten, bv relaties die verbroken worden;
  • geen keuzes kunnen of durven maken ten aanzien van studie of werk;
  • een reorganisatie op je werk en je functie komt te vervallen;
  • aanhoudend verdriet na een intense ervaring, bv verlies van je baan, verlies van een naaste of een verhuizing;
  • een chronische ziekte, waardoor je niet meer alles kunt wat je graag wilt;
  • niet lekker in je vel zitten;
  • een burn out of tegen een burn out aanzitten;
  • en nog veel meer situaties!

De wereld veranderen kun je niet, nee. Wat je wel kunt doen is ofwel je houding en gedrag ten aanzien van de situatie veranderen. Het kan verhelderend zijn als er iemand is, die je helpt bij zo’n proces. Iemand die eens andere woorden gebruikt, andere vragen stelt of alleen al doorvraagt. Het kan je helpen als iemand buiten jouw eigen kaders meedenkt. Zo kun je samen de meest ideale omstandigheid voor jou in beeld brengen en dan met jou meedenken, hoe je daar nú het dichtste bij kunt komen. Het is toch het meest belangrijke dat je dingen doet, bij mensen bent en op plaatsen werkt, waar je energie van krijgt en waar jij JÍJ mag zijn!?

Ik kan je bij dit proces bijstaan. Tijdens de gesprekken proberen we helderheid te krijgen over je situatie en de gewenste situatie. Ik gebruik hiervoor diverse methoden, al naar gelang de situatie en jouw behoefte. Vaak krijg je huiswerkopdrachten mee, om tussentijds uit te werken. Zo leer je ook oefeningen, die je in een later proces weer zelf kunt gebruiken, als je bijvoorbeeld weer in een onwenselijke situatie dreigt te komen. In mijn optiek is beweging een wezenlijk onderdeel van in je kracht komen. Daarom zal één van de sessies bestaan uit een wandelsessie.

Neem contact met me op voor meer informatie of voor een vrijblijvend informatief gesprek of een gratis intake gesprek.

TMA analyse

Een TMA analyse (talent motivatie analyse) geeft uitkomst over iemands drijfveren en de talenten.

Een drijfveer is een stabiel en persoonlijk behoeftepatroon met de daarmee samenhangende denkbeelden, angsten en verlangens. Een talent is een natuurlijke sterkte, die een persoon inzet om te krijgen wat hij/zij onbewust wil en om te voorkomen wat hij niet wil. Talenten worden gegenereerd uit hoge en lage drijfveren.

De TMA analyse is gebaseerd op de visie dat mensen het beste functioneren, het snelste leren, zelf in actie komen en het meest betrokken zijn als ze werk doen dat in dezelfde richting gaat als hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties- de basis van de TMA methode.

Zodoende krijg je inzicht in datgene wat jij nodig hebt om optimaal te kunnen functioneren. Niet alleen als een profesional, maar ook als persoon. Deze test is een online test. Je kunt de test uitbreiden met bijvoorbeeld ook een beroepentest, als je bezig bent met een loopbaantraject.

Als TMA professional ben ik bevoegd en in staat om op professionele wijze vanuit de TMA methode mensen, functies en organisaties te benaderen.

TMA zakelijk
Als u als werkgever een medewerker deze analyse wilt gebruiken, krijgt u concrete handvatten om mensen optimaal te versterken, te ontwikkelen, risico’s te beheersen en om valkuilen heen te managen. Om uw organisatiedoelen te realiseren, heeft u medewerkers met de juiste drive & talenten nodig. Maar weet u welke talenten uw organisatie al in huis heeft of moet werven? En haalt u wel het beste uit uw mensen en ontwikkelen mensen zich effectief? Bij reorganisatie vraagstukken beoordelen welke functie het beste bij uw medewerker past of andersom: past uw medewerker bij de functie die u voor hem/haar voor ogen heeft.

De TMA analyse is een objectieve tool om in te zetten bij sollicitatieprocedures, om zodoende inzichten te krijgen van uw kandidaten en hun drijfveren, talenten en competenties. U krijgt een totaalbeeld van de persoonlijkheid van de kandidaat.

Een TMA analyse kan als onderdeel van een geheel zijn, maar kan ook losstaand binnen een eigen procedure gebruikt worden, zoals de TMA talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en reïntegratievraagstukken. Vanuit de rapportages worden voorbeeldvragen aangereikt, die u kunnen helpen in uw procedures.

Medische thermografie

Met behulp van medische thermografie meet je de temperatuur van de verschillende onderdelen van je lichaam. 

Op deze manier zijn processen in je lichaam qua temperatuur te meten. Als er voor dat onderdeel/gebied abnormale temperaturen of asymetrie te zien is, zijn er ongewone processen aan de gang.

Zie voor meer informatie: https://www.degroenezuster.nl/medische-thermografie/. Binnenkort meer informatie over Medische Thermografie in mijn praktijk.

Stoppen met roken

Aan mensen die willen stoppen met roken bied ik ondersteuning. Ik ben daarvoor aangesloten bij Prostop voor de éénmalige laserbehandelingen. Daarnaast geef ik gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken volgens Medipro protocol. Voor meer informatie over beide methoden, verwijs ik naar hun website.

Als natuurgeneeskundig therapeut ben ik aangesloten bij de BATC (Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument) en werk ik volgens de 5 natuurgerichtie principes:
Energie: deblokkeren van de energiebanen om herstel te bevorderen;
Prikkeloverdracht: stimuleren van de impulsen van de hersenen aan de rest van het lichaam en visa versa;
Drainage: de afvoer van de afvalstoffen stimuleren, waardoor kans op klachten en ziekte verminderen;
Voeding: gezonde voeding vermindert de kans op ziekte, stimuleert het herstel van het lichaam en zorgt voor een hoog welbevinden;
Psyche/levenskunst: bewustwording van belemmerdende factoren (waaronder roken) en deze belemmeringen minimaliseren of helemaal laten verdwijnen. 

Al deze factoren spelen een rol bij het stoppen met roken en stimuleren de totaliteit van de behandeling en het herstel.

GA NAAR medipro.NL

T: 0475-85 49 09      M: 06-129 53 894