"Homeopathie: kracht van binnenuit!"

De natuur heeft ons het zelfgenezend vermogen gegeven, als basis voor een goede gezondheid. Homeopathie spreekt jouw eigen zelf-genezende vermogen aan en gaat uit van het vergroten van de gezondheid, waardoor klachten verdwijnen of verminderen.

Iedereen is op zijn/haar eigen wijze ziek; iedereen heeft op een eigen manier klachten.

Dat vergt een individuele kijk op de aanpak van je herstel.

ALS HOMEOPAAT KIJK IK naar je als persoon, waarbij ik je klacht centraal stel. alle specifieke zaken die jou uniek maken, neem ik mee in de uitwerking om te komen tot het juiste homeopatisch middel.

HET RESULTAAT is DAT Je KLACHtEn VERDWIJNen en Je voelt je beter. Een ander voordeel is dat je MINDER SNEL ANDERE KLACHTEN krijgt.

Klassieke homeopathie is een geneeswijze, waarbij een energetische dosis van het ziek makende middel de patiënt herstelt van de klachten en symptomen.
Het middel zet het lichaam aan tot zelf genezing; het geeft een impuls aan de levenskracht om de orde te herstellen.
Het passende middel maakt daarvoor de mens net even zieker; hierdoor neemt de ziekte het systeem over, dit heet 'begin verergering'. Het lichaam zal dan actie ondernemen om de ziekte het lichaam uit te drijven: de eigen lichaamskracht versterkt. Dit geeft het herstel.

T: 0475-85 49 09      M: 06-129 53 894